MPEC Dębica

Informacje ogólne

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Dębicy powstało z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego o nazwie „ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dębicy” w jednoosobową Spółkę Gminy Miasta Dębica na mocy art.14 ust.1 Ustawy z dnia 20.12.1996r. o Gospodarce Komunalnej. Do działalności powołane zostało Uchwałą Zarządu Miasta Dębicy z dnia 12.06.1997r. i rozpoczęło ją w dniu 01.07.1997r.

Czytaj więcej

Aktualności

W głównej ciepłowni przy ul. Rzecznej 1A przekazano do eksploatacji zmodernizowany kocioł węglowy o mocy 4,0 MW.

Informujemy, że nasz wniosek o dotację na modernizację sieci ciepłowniczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uzyskał

Szanowni Państwo.

Pojawiła się niepowtarzalna szansa uzyskania wsparcia finansowego na remont i modernizację najbardziej newralgicznych odcinków systemu ciepłowniczego. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs na nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy