MPEC Dębica

Na terenie głównej ciepłowni przy ul.Rzecznej 1a, specjalistyczna firma "EXALO Drilling" SA rozpoczęła proces wiercenia otworu badawczego, którego celem jest ocena zasobów wód termalnych pod kątem ich wykorzystania jako źródło ciepła do zasilnia miejskiego systemu ciepłowniczego. Projekt jest realizowany dzięki staraniom władz samorządowych Dębicy, które  pozyskały na ten cel środki finansowe.

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy