MPEC Dębica

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przyłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej, prosimy o wypełnienie wniosku o wydanie warunków technicznych (Załącznik Nr 1) i przesłanie go na adres siedziby spółki (ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica) lub drogą mailową.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej,

  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

Załączniki:
PlikAutorRozmiarUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz ten plik (W1_-_Wniosek_o_ warunki_przylaczenia.doc)Załącznik nr 1Administrator56 kB21-04-201721-04-2017
Pobierz ten plik (W3_-_Wniosek_o_przylaczenie_obiektu_do_miejskiej_sieci.doc)Załącznik nr 3Administrator42 kB21-04-201721-04-2017
Pobierz ten plik (W7_-_OWU.pdf)Załącznik Nr 7Administrator395 kB18-01-201518-01-2015

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy