MPEC Dębica

Modernizacja instalacji oczyszczania spalin wykonana została przez INSTAL FILTER S.A.

W technologii oczyszczania spalin zastosowano nowoczesne rozwiązania oparte na wykorzystaniu cyklonów i filtrów tkaninowych gwarantujące spełnienie wymogu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych poniżej 100 mg/Nm3.

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy