MPEC Dębica

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Dębicy powstało z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego o nazwie „ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dębicy” w jednoosobową Spółkę Gminy Miasta Dębica na mocy art.14 ust.1 Ustawy z dnia 20.12.1996r. o Gospodarce Komunalnej. Do działalności powołane zostało Uchwałą Zarządu Miasta Dębicy z dnia 12.06.1997r. i rozpoczęło ją w dniu 01.07.1997r.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000088668, postanowieniem z dnia 14.02.2002r. Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego

Przedsiębiorstwo prowadzi podstawową działalność w oparciu o koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r.–Prawo Energetyczne:

Przedmiotem działalności spółki jest:

 • wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła,
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej,
 • świadczenie usług w zakresie budowy i remontów oraz konserwacji źródeł ciepła, węzłów
  i sieci przesyłowych, montażu i konserwacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
 • świadczenie usług w zakresie nadzoru i kierowania robotami z branży ciepłowniczej,
 • świadczenie usług w zakresie chemicznego czyszczenia wymienników i instalacji ciepłowniczych,
 • świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie analizy chemicznej paliw stałych,
 • prowadzenie sprzedaży żużla paleniskowego.

Podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa jest zabezpieczenie dostaw ciepła odbiorcom na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ciepło dostarczane jest do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (urzędy, szkoły, przedszkola, ośrodki sportu
i rekreacji, placówki kulturalne i obiekty handlowe). Sprzedaż ciepła odbywa się w oparciu o aktualny zbiór cen stawek opłat tzw. Taryfę dla ciepła zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki. Ilość sprzedanego ciepła ustalana jest na podstawie wskazań  układów pomiarowo- rozliczeniowych zainstalowanych zgodnie z zawartymi umowami.

Wytwarzanie ciepła odbywa się w dziewięciu źródłach własnych o łącznej mocy zainstalowanej 55,303 MW, w tym:

 • kotłownia K-15, zlokalizowana przy ul. Rzecznej 1A, o łącznej mocy zainstalowanej
  51,890 MW, opalana miałem węglowym,
 • źródło ciepła OZE 1 zlokalizowane w obrębie grupowego węzła cieplnego WI-2
  przy ul. 3 Maja 5, o łącznej mocy zainstalowanej 0,205 MW, pochodzącej z kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła,
 • kotłownie gazowe:
 • K-1 przy ul. Mościckiego 21, o mocy zainstalowanej 0,150 MW,
 • K-3 przy ul. Strażackiej 10, o mocy zainstalowanej 0,450 MW,
 • K-4 przy ul. Sobieskiego 13, o mocy zainstalowanej 1,120 MW,
 • K-5 przy ul. Batorego 14 i Sobieskiego 6 o mocy zainstalowanej 0,7599 MW,
 • K-7 przy ul. Rzeszowskiej 20 o mocy zainstalowanej 0,233 MW,
 • K-8 przy ul. Rzeszowskiej 46 o mocy zainstalowanej 0,160 MW.

 

Usługa przesyłu i dystrybucji ciepła do Odbiorców jest realizowana poprzez system ciepłowniczy obejmujący trzy magistrale ciepłownicze i zewnętrzne instalacje odbiorcze o łącznej długości ok. 32 km wykonane w średnicach rurociągów od 25 do 400 mm i pojemności zładu około 1290 m3 . Układ przesyłowy zawiera 172 węzły cieplne, w tym 84 stanowi własność przedsiębiorstwa, natomiast  pozostałe węzły zainstalowane są głównie w domach jednorodzinnych.

Siedziba firmy:
39-200 Dębica
ul. Rzeczna 1A
tel.,fax: (0-14) 6826299, 6827443
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                   www.mpec-debica.pl

Konta bankowe:
PeKaO S.A. I O/Dębica
98-12401923-1111000020298661

 

REGON: 850490090

KRS: 0000088668

NIP: 872-000-83-82

Kapitał zakładowy: 10.342.000,00 zł

Godziny pracy: od 700 do 1500

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy