MPEC Dębica

Majątek nieruchomy na dzień 31.12.2016r wykorzystany gospodarczo pod kotłownię i wymiennikownie:
1/ prawo wieczystego użytkowania gruntu – wart. księg. 1 154 971,76 zł 
2/ budynki i budowle – wart. księg. 7 784 560,85 zł
3/ majątek ruchomy – wart. księg. 5 623 040,56 zł

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy