MPEC Dębica

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica

 

 

zaprasza do złożenia oferty w przetargu na

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy realizacji zadania:
"Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy"

 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Dziennik Podawczy)
do dnia 05.10.2021r. godz: 12:00.

 

24_09_2021_SWZ - Budowa sieci - nadzór.pdf

 

Zestawienie ofert

 Zestawienie ofert.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

 

 

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy