MPEC Dębica

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica

 

 

zaprasza do złożenia oferty w przetargu na

Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 79,2kW.

 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat)
do dnia 12.04.2018r. godz: 13:00.

 

  Protokół z otwarcia ofert

 Protokół z otwarcia ofert.pdf

 

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

Załączniki:
Plik / URLAutorRozmiarUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz ten plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfAdministrator226 kB19-04-201819-04-2018
Access this URL (http://mpec-debica.pl/attachments/article/63/Projekt_budowlany.zip)Projekt_budowlany.zipAdministrator78502 kB27-03-201827-03-2018
Pobierz ten plik (Protokół z otwarcia ofert.pdf)Protokół z otwarcia ofert.pdfAdministrator1362 kB13-04-201813-04-2018
Pobierz ten plik (Przedmiar_robót.pdf)Przedmiar_robót.pdfAdministrator3718 kB27-03-201827-03-2018
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfAdministrator3249 kB27-03-201827-03-2018
Pobierz ten plik (Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót_budowlanych.pdf)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdfAdministrator928 kB27-03-201827-03-2018
Pobierz ten plik (Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc)Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docAdministrator76 kB27-03-201827-03-2018
Pobierz ten plik (Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków.doc)Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków.docAdministrator39 kB27-03-201827-03-2018
Pobierz ten plik (Załącznik nr 3 - Wzór wykazu osób.doc)Załącznik nr 3 - Wzór wykazu osób.docAdministrator43 kB27-03-201827-03-2018
Pobierz ten plik (Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień.doc)Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień.docAdministrator36 kB27-03-201827-03-2018
Pobierz ten plik (Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych robót.doc)Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych robót.docAdministrator43 kB27-03-201827-03-2018
Pobierz ten plik (Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc)Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docAdministrator44 kB27-03-201827-03-2018

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy